Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Zarząd

Dr Michał Michalski

Prezes Zarządu Polenergia S.A. CEO

 • Ekspert z międzynarodowym doświadczeniem operacyjnym w budowaniu wartości spółek z sektora energetycznego.
 • Z Grupą Polenergia związany od 2012 roku, gdzie nadzoruje portfel inwestycyjny grupy kapitałowej Polenergia w zakresie strategii i rozwoju biznesu, fotowoltaiki, a przed wszystkim obszary energetyki wiatrowej.
 • Od 2001 roku związany z Grupą Kulczyk Investments, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Inwestycyjnego w ramach działalności private equity Grupy Kulczyk Investments w branży oil&gas, energy.
 • Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Handel Zagraniczny oraz studiów podyplomowych „Executive Studies in Finance” organizowanych przez SGH. W 2001 uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nt. teorii wartości przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy.

 


DR Jarosław Bogacz

Członek Zarządu Polenergia S.A.

 • Od 2019 roku związany z Grupą Polenergia, gdzie sprawuje funkcję Prezesa Zarządu Polenergii Obrót.
 • W energetyce zawodowej pracuje od 20 lat, pełniąc w latach 2005 - 2019 funkcje m.in. Dyrektora odpowiedzialnego za handel na rynku hurtowym w Grupie EDF w Polsce oraz Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu w Grupie ENGIE w Polsce. W latach 2015 - 2016 był Radcą Ministra Gospodarki ds. energetyki odnawialnej i pierwszym Prezesem Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej.
 • Zasiada w Zarządzie Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych oraz jest członkiem Towarzystwa Obrotu Energią Elektryczną i Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie.
 • Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 2019 roku również na Politechnice Śląskiej ukończył studia doktoranckie. W 2020 roku uzyskał tytuł doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych Politechniki Śląskiej.

 


Tomasz Kietliński

Członek Zarządu Polenergia S.A., CFO

 • Z Grupą Polenergia związany od 2011 roku. Od 2020 r. pełni funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego. W poprzednich latach kierował pracą Działu Corporate Finance i Kontrolingu odpowiadając za funkcję planowania finansowego i raportowania zarządczego w Grupie. Prowadził także wiele procesów pozyskania finansowania dłużnego oraz uczestniczył w licznych transakcjach M&A.
 • Przed dołączeniem do Polenergii zdobywał doświadczenie zawodowe w PwC gdzie specjalizował się w doradztwie w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym dla największych instytucji finansowych i przedsiębiorstw w Polsce oraz badaniu sprawozdań finansowych czołowych firm z sektora finansowego.
 • Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku finanse i bankowość. Ukończył studia Canadian Executive MBA organizowane przez University of Quebec at Montreal i Szkołę Główną Handlową oraz podyplomowe studia z zarządzania ryzykiem instytucji finansowych. Posiada tytuł AMCT i jest członkiem Stowarzyszenia Skarbników Korporacyjnych w Wielkiej Brytanii (Association of Corporate Treasurers).

 


Piotr Maciołek

Członek Zarządu Polenergia S.A. COO

 • Od 2016 roku w Grupie Polenergia pełni funkcję Chief Operating Officer i odpowiada za prowadzenie oraz utrzymanie i eksploatację wszystkich operacyjnych projektów. W latach 2008 - 2016 odpowiadał w Grupie Polenergia i Grupie PEP za rozwój i eksploatację projektów energetyki przemysłowej i konwencjonalnej. W latach 2004 - 2008 odpowiadał za finanse największego biomasowego projektu energetyki przemysłowej zrealizowanego przez Grupę PEP w zakładach papierniczych Mondi Świecie.
 • Posiada wieloletnie doświadczenie operacyjne zdobyte w takich firmach jak Telekomunikacja Polska, Sony Music Entertainment Polska oraz Master Foods Polska.
 • Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 2001 uzyskał tytuł MBA University of Minnesota w ramach programu WEMBA prowadzonego przez Szkołę Główną Handlową oraz University of Minnesota.

 


Iwona Sierżęga

Członek Zarządu Polenergia S.A.

 • Jedna z niewielu kobiet w Polsce zarządzająca spółkami z sektora elektroenergetycznego. W branży energetycznej działa aktywnie od ponad 21 lat. Przez wiele lat pełniła obowiązki Dyrektora Finansowego, a następnie Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego gazowej 116 MW elektrociepłowni w Nowej Sarzynie należącej do Grupy Polenergia. Od 2019 roku pełni rolę Członka Zarządu Polenergia S.A. nadzorując Pion Czystych Paliw i Ochrony Środowiska, gdzie między innymi rozwijane są nowe projekty wodorowe oraz prowadzona jest działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju biznesu.
 • Jako druga kobieta w historii została nagrodzona „Laurem Białego Tygrysa” polskiej energetyki. Trzykrotnie znalazła się w prestiżowym rankingu Puls Biznesu „100 Kobiet Biznesu”. Nominowana na osobowość roku w kategorii efektywne zarządzanie firmą przy jednoczesnym działaniu na rzecz szeroko pojętej działalności społecznej.
 • Od 2020 zasiada w Radzie Programowej Global Compact Network Poland skupiającej się na priorytetowych obszarach United Nations Global Compact, takich jak: prawa człowieka, ochrona środowiska, prawa pracownicze, wolność od korupcji.
 • Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku finanse i bankowość, studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości oraz MBA w Stockholm University of Business.