Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Zrównoważony rozwój

Misja Polenergii

Polenergia jest największą niezależną polską, pionowo zintegrowaną grupa energetyczną. Naszym celem jest wspieranie Polski i innych państw Europy Środkowej w stopniowej zmianie koszyka energetycznego w kierunku czystych i odnawialnych źródeł energii. Aby osiągnąc ten cel, stosujemy najnowocześniejsze i najbardziej wydajne technologie oraz wiedzę i fachowość zarówno doświadczonych managerów, jak i pracowników operacyjnych.

Wartości Polenergii

PASJA Zdecydowanie w sercu i głowie

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Transparentnie i rzetelnie wypełniamy swoje zobowiązania

LEADERSHIP Wytyczamy nowe standardy dla naszych interesariuszy

SAMODOSKONALENIE Dbamy o najwyższą jakość naszych działań

AMBICJA Zawsze wysoko zawieszamy sobie poprzeczkę

Priorytety

Polenergia dąży do zachowania równowagi pomiędzy oczekiwaniami Klientów a ochroną długoterminowych interesów otoczenia przyrodniczego i społecznego. Swój rozwój firma opiera na najnowszych dostępnych technologiach wykorzystujących odnawialne i konwencjonalne źródła energii, podkreślając ich bezpieczeństwo dla ludzi i środowiska. 
 

8 Priorytetów Zrównoważonego Rozwoju

  • Zbilansowanie źródeł energii

  • Efektywność wytwarzania

  • Bezpieczeństwo dla ludzi i przyrody

  • Bezpieczeństwo energetyczne kraju

  • Skuteczne i odpowiedzialne zarządzanie

  • Dobrosąsiedzkie relacje

  • Troska o przyszłe pokolenia

  • Zrównoważona konsumpcja energii

 

Polenergia buduje portfel własnych aktywów wytwórczych opartych na odnawialnych źródłach energii, gazie oraz węglu. Ich bilansowanie pozwala na zachowanie równowagi pomiędzy oczekiwaniami społeczeństwa, możliwościami rynkowymi i ochroną środowiska.

Firma wykorzystuje aktywa gwarantujące najwyższą efektywność i spełniające surowe wymagania norm środowiskowych. Polenergia wykorzystuje potencjał gospodarczy tam, gdzie jest on wciąż niewykorzystany.

Polenergia wykorzystuje w swoich działaniach nowoczesną, wysokosprawną technologię, która pozwala oferować energię w przystępnych cenach przy minimalizowaniu wszelkich oddziaływań na środowisko naturalne. Ta strategia to szansa na uwolnienie energii z paliw, w ilościach, jakie wcześniej nie były możliwe.

Dla zwiększenia wydajność produkcji, Polenergia inwestuje w liczne projekty.

  • Elektrociepłownia Nowa Sarzyna - produkuje energię z gazu ziemnego przy emisji dwukrotnie niższej od większości obiektów konwencjonalnych w Polsce.
  • Planowane morskie farmy wiatrowe – najbardziej zaawansowany obiekt tego typu w Polsce, który będzie ogromnym źródłem energii odnawialnej.

Polenergia jest największą polską firmą wytwarzającą całkowicie czystą energię elektryczną z wiatru. Jest również producentem pelletu – ekologicznego paliwa z biomasy.

Polenergia inwestując w nowe obiekty, podnosi poziom bezpieczeństwa energetycznego, którego nie mogą zagwarantować pracujące obecnie wyeksploatowane bloki energetyczne.

Nowe inwestycje, zaawansowana technologia oraz systemy ciągłego monitoringu poprawnego funkcjonowania bloków energetycznych minimalizują emisję zanieczyszczeń w kontrolowanych procesach spalania. Polenergia dba również o podnoszenie kompetencji pracowników i efektywne zarządzanie procesowe – to klucz do pełnej kontroli i bezpieczeństwa.

Mając na uwadze partnerskie stosunki ze społecznościami lokalnymi na obszarach inwestycyjnych, Polenergia skupia się na otwartym dialogu z mieszkańcami, angażuje się w rozwój lokalnych społeczności, zapewnia odpowiednie warunki i higienę pracy.


Jednym z kluczowych celów Polenergii jest dbanie o długoterminowe potrzeby energetyczne kraju. Strategia firmy jest tworzona z uwzględnieniem uwarunkowań polskiego rynku energetycznego, jego potrzeb i możliwości, a działania wpisują się w program modernizacji polskiej energetyki.

Każdy z nowych projektów Polenergii zapewnia wyższą stabilność dostaw, większe bezpieczeństwo oraz kolejne miejsca pracy. Nowe inwestycje to także mniejsze koszty klimatyczne.


Polenergia polegając na wiedzy, doświadczeniu oraz kompetencji pracowników łączy podejmowanie decyzji o rozwoju i nowych inwestycjach z interesem Klientów oraz otoczenia.


Z każdym nowym obiektem, zwłaszcza przemysłowym, Polenergia otwiera możliwość partnerstwa i współpracy. Dbając o wzajemne relacje i zaufanie mieszkańców oraz lokalnych władz, firma nieustannie inwestuje i dąży do wypracowania rozwiązań optymalnych dla wszystkich.

Polenergia inwestuje w najnowsze dostępne na rynku czyste technologie, które zapewniają większą efektywność i minimalizują wpływ na środowisko. Firma dąży do pozyskiwania energii w sposób bardziej przyjazny dla ludzi i ich otoczenia.

Efektywne wytwarzanie energii idzie w parze z jej przemyślanym zużywaniem. Polenergia wspólnie z Kulczyk Foundation angażuje się w działaniach edukacyjnych, które zachęcają konsumentów do zrównoważonego użytkowania energii.
 

application/pdf iconKodeks Etyczny Grupy Polenergia
application/pdf iconStandardy etyczne dla partnerów biznesowych
application/pdf iconPorozumienie w zakresie standardów etycznych obowiązujących w Grupie Polenergia