Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

PV Sulechów

Lokalizacja: m. Kruszyna, Gmina Sulechów

Województwo: lubuskie

Oddanie do eksploatacji: październik 2019

Łączna moc farm PV: 8 MWp

 

W 2018 roku spółka realizująca projekty PV Sulechów wygrała aukcję, a w 2019 roku rozpoczęła budowę ośmiu projektów.
Farmy PV Sulechów składają się z ośmiu farm fotowoltaicznych, każda o mocy 1MWp. Obiekty zlokalizowane są w miejscowości Kruszyna, w Gminie Sulechów w województwie lubuskim. Całkowita powierzchnia inwestycji to ok. 16,5 ha. Szacowana całkowita roczna produkcja energii wyniesie ok. 8200 MWh.  Co odpowiada zużyciu energii dla około 4000 budynków. Pozwoli to także na uniknięcie emisji ok. 8000 tysięcy ton dwutlenku węgla rocznie.  Czas pracy instalacji szacowany jest na 25 lat, co odpowiada skumulowanej produkcji na poziomie ok. 200 000 MWh.
Budowa farm PV trwała od kwietnia do września 2019. Farmy PV uzyskały pozwolenie na użytkowanie w październiku 2019, w listopadzie rozpoczęły produkcję pierwszej energii. Od początku 2020 roku produkują energię w systemie aukcyjnym.

Realizacje tych oraz kolejnych projektów fotowoltaicznych pozwolą na wytworzenie czystej energii, bez emisji dwutlenku węgla, który przyczynia się do ocieplenia klimatu. Pozwoli to również na zwiększenie wolumenu energii elektrycznej wytwarzanej z PV, co zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Rozwój  farm fotowoltaicznych jest bardzo ważnym kierunkiem rozwoju energetyki OZE, który Polenergia realizuje rozwijając kolejne takie projekty. Rozwój nowych źródeł OZE to także realizacja nowej Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Grupy na lata 2019-2022.
Z perspektywy ochrony środowiska, ważne jest również to, że poza produkcją czystej energii OZE,  panele wykorzystywane podczas realizacji inwestycji objęte są certyfikatem PV Cycle, co oznacza, że każdy zużyty lub uszkodzony panel będzie podlegać w 100% procesowi recyklingu (krzem, szkło, aluminium). Przewody solarne, elektryczne oraz pozostała infrastruktura techniczna (inwertery, rozdzielnice nn/SN) będą również poddawane recyklingowi.

Polenergia oddając do użytkowania farmy PV zrealizowała również inny projekt, przyczyniający się do wspierania bioróżnorodności oraz ochrony owadów zapylających. Na terenie PV Sulechów w kwietniu 2020 roku została zasiana łąka kwietna oraz zainstalowane pasieczysko składające się z 5 uli. Konstrukcje złożone z paneli PV zajmują około połowę z całego areału przeznaczonego pod inwestycję. 8 MW przypada więc łącznie około 16,5 hektarów, z czego połowa – ze względów technologicznych (odstępy pomiędzy rzędami, drogi) pozostaje niezagospodarowana. Tereny niezagospodarowane oddane więc zostały przyrodzie. W ten sposób Farmy PV nie tylko wytwarzają zieloną energię, ale także przyczyniać się będą do zwiększenia bioróżnorodności otaczających Farmy PV monokultur upraw.

application/pdf iconPV Sulechów formularz