Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Obszary dystrybucyjne