Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Formy płatności

Dla Państwa wygody Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. oferuje usługę Polecenie Zapłaty, umożliwiającą automatyczne regulowanie płatności za świadczoną usługę dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej. Taka forma płatności jest wygodną alternatywą dla tradycyjnego sposobu rozliczeń. 

Formularz zgody na obciążenie rachunku wymagany do uruchomienia usługi Polecenia Zapłaty: