Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Farmy morskie

Polenergia jest liderem inwestycji w morskie farmy wiatrowe w Polsce. Wraz z Equinor (dawny Statoil) realizuje trzy tego typu obiekty na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy ponad 3000 MW. Połączenie sił i doświadczenia Polenergii oraz Equinor gwarantuje budowę projektów, które otworzą nowy rozdział w historii polskiej energetyki odnawialnej i zapewnią nowe moce wytwórcze, tak potrzebne w polskim systemie elektroenergetycznym w najbliższych latach.

Grupa jako pierwszy podmiot w Polsce dysponuje dwiema prawomocnymi decyzjami środowiskowymi na budowę MFW Bałtyk II (kwiecień 2017) i MFW Bałtyk III (lipiec 2016) wraz z umową przyłączeniową oraz ważną decyzję środowiskową na budowę infrastruktury przesyłowej (marzec 2019). Trzeci projekt MFW Bałtyk I ma ważne pozwolenie na lokalizację oraz uzyskane warunki przyłączenia od operatora systemów przesyłowych.

Projekty MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III mają już przeprowadzone wstępne badania geologiczne dna morskiego oraz zrealizowaną 2-letnią kampanię pomiarową wiatru przy użyciu systemu LIDAR. Dzięki potwierdzonym bardzo dobrym warunkom wietrznym na Bałtyku, możliwe będzie bardziej efektywne wykorzystanie energii wiatru oraz zmniejszenie zużycia urządzeń, co czyni z morskich farm wiatrowych stabilne źródło energii odnawialnej. Okres eksploatacji morskich farm wiatrowych przewidziany jest na 25-30 lat.

Więcej informacji na stronie: www.baltyk3.pl, www.baltyk2.pl

 

Nazwa projektu MFW Bałtyk IMFW Bałtyk II
MFW Bałtyk III
Faktycznie planowana moc (MW) 1560720 720
Odległość od brzegu 80 km37 km 22 km
Obszar 128.5 km 2122 km 2 116.6 km 2
Głębokość 25-35 m23-41 m 25-39 m
Średnia prędkość wiatru 9-10 m/s9-10 m/s 9-10 m/s