Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Elektrociepłownia Nowa Sarzyna

Lokalizacja: Nowa Sarzyna k/Rzeszowa

Województwo: podkarpackie

Oddanie do eksploatacji: 2000

Łączna moc obiektu: elektryczna 116 MWe i cieplna 70 MWt

Obiekt jest zasilany gazem ziemnym i posiada łączną moc elektryczną 116 MWe i cieplną 70 MWt. Energia elektryczna wytwarzana przez Elektrociepłownię Nowa Sarzyna jest przesyłana do Krajowego Systemu Energetycznego przez trzy nadziemne linie transmisyjne o mocy 110 kV.

 

Więcej informacji na stronie: www.ens.pl