Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Sprzedawca zobowiązany

Zgodnie z Decyzją numer DZO.WKP.496.2.165.2019.MPi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 października 2019 r. podjętą na podstawie art. 40 ust. 3 pkt. 1 ustawy i art. 90 ustawy z dnia 20 lutego 2015 z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.– Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) informujemy, że przedsiębiorstwo energetyczne Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa, zostało wyznaczone z urzędu sprzedawcą zobowiązanym na obszarze swojego działania na okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Zgodnie z Decyzją numer DZO.WKP.496.2.162.2020.DTe Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 października 2020 r. podjętą na podstawie art. 40 ust. 3 pkt. 1 ustawy i art. 90 ustawy z dnia 20 lutego 2015 z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, z późn. zm.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.– Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) informujemy, że przedsiębiorstwo energetyczne Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa, zostało wyznaczone z urzędu sprzedawcą zobowiązanym na obszarze swojego działania na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.