Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

DLA SPRZEDAWCÓW ENERGII

W zakresie zawierania oraz realizacji Generalnych Umów Dystrybucji oraz zmiany POB prosimy o kontakt pod adresem mailowym gud@polenergia.pl.

W zakresie zgłoszeń umów sprzedaży energii elektrycznej (ZUSEE) prosimy o kontakt pod adresem mailowym bok@polenergia.pl posługując się aktualnym wzorem załącznika nr 3 do GUD.

Wypowiedzenia umów sprzedaży energii elektrycznej lub umów kompleksowych w imieniu URD prosimy przesyłać na bok@polenergia.pl.

Odpowiednie dokumenty w formie elektronicznej są akceptowalne tylko przy kwalifikowanych podpisach elektronicznych podpisanych przez osoby umocowane.