Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Farma Wiatrowa Piekło

Projekt Farmy Wiatrowej Piekło jest realizowany przez spółkę celową Polenergia Farma Wiatrowa 16 Sp. z o.o. FW Piekło jest zlokalizowana na terenie powiatu międzychodzkiego, w gminie Międzychód, w obrębach ewidencyjnych  Tuczępy, Mnichy, Kamionna oraz na terenie gminy Kwilcz, w obrębie Mechnacz. Projekt FW Piekło w 2012 r. przeszedł procedurę oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) przeprowadzoną przez kompetentny organ, tj. Burmistrza Międzychodu. W trakcie procedury OOŚ Państwowy Inspektor Sanitarny i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) były konsultowane, zgodnie z wymogami prawa ochrony środowiska. Procedura umożliwiała również udział interesariuszy. Procedura zakończyła się wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zezwalającej na budowę do 14 turbin wiatrowych oraz niezbędnej infrastruktury. Projekt uzyskał również pozwolenie na budowę 6 turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka podjęła jednak ostatecznie decyzję o budowie 6 turbin wiatrowych. Moc poszczególnych turbin wiatrowych Vestas V110 wyniesie 2.2 MW. Całkowita moc zainstalowana farmy wiatrowej wyniesie 13,2 MW.

W dniu 26 listopada 2020 r. na podstawie ogłoszenia o aukcji z dnia 1 października 2020 r. odbyła się aukcja na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii pn.: „AZ/7/2020”. Na podstawie wygranej aukcji „AZ/7/2020” projekt Piekło o mocy 13,2 MW otrzymał 15-letnie wsparcie. Prace związane z projektem FW Piekło są obecnie na etapie przygotowania harmonogramu, wyboru dostawcy turbin wiatrowych oraz aktualizacji posiadanych już uzgodnień.

 

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document iconFW Piekło formularz uwag
application/pdf iconFW Piekło_ PL1104_NTS
application/pdf iconNTS Pieklo ENG