Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Farma Wiatrowa Dębsk

Projekt Farmy Wiatrowej Dębsk jest realizowany przez spółkę celową Polenergia Farma Wiatrowa 3 Sp. z o.o. FW Dębsk jest zlokalizowana w gminie Żuromin oraz w gminie Kuczbork Osada, powiecie żuromińskim, w województwie mazowieckim, na obszarze wyznaczonym posadowieniem wsi Zielona (róg północno-zachodni), Kuczbork (róg północno-wschodni), Wólka Kliczewska (róg wschodni), Małocin (róg południowo-wschodni), Dębsk (róg południowy), Chamsk (róg południowo-zachodni). 14 turbin wiatrowych będzie zlokalizowanych w gminie Kuczbork-Osada, a pozostałe 41 w gminie Żuromin.

Procedura oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) dla FW Dębsk została przeprowadzona przez kompetentne organy, tj. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin oraz Wójta gminy Kuczbork Osada. W trakcie procedury OOŚ Państwowy Inspektor Sanitarny i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) były konsultowane, zgodnie z wymogami prawa ochrony środowiska. Procedura umożliwiała również udział interesariuszy. Procedura zakończyła się wydaniem dwóch decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zezwalających na budowę do 62 turbin wiatrowych oraz niezbędnej infrastruktury:

  • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Wójta gminy Kuczbork Osada dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej „Żuromin FW2” o łącznej maksymalnej mocy do 87 MW, którą tworzyć będą: do 29 elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW każda, połączenia podziemne do GPZ, wewnętrzne drogi dojazdowe (dokument nr GKB 7624-6/09/10/11 wydany dnia 4 stycznia 2011 roku);
  • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin dla inwestycji budowa farmy wiatrowej „Żuromin FW3” o łącznej maksymalnej mocy do 99 MW, którą tworzyć będą: do 33 elektrowni wiatrowych o mocach akustycznych nie większych niż 106,5 dB każda i o mocy do 3 MW każda, (dokument nr IBGKiOŚ 7624-48/09/10 wydany dnia 7 stycznia 2011 roku).

Projekt uzyskał również pozwolenie budowę turbin wiatrowych wraz z infrastruktura towarzyszącą. Spółka podjęła ostatecznie decyzję o budowie 55 turbin wiatrowych.

Moc poszczególnych turbin wiatrowych Vestas V110 – 2,2MW wyniesie 2,2 MW. Parametry turbin wiatrowych będą następujące:

  • wysokość piasty: 120 m;
  • średnica wirnika: 110 m.

Całkowita moc zainstalowana farmy wiatrowej wyniesie 121 MW. Częścią projektu jest również główny punkt zasilania (GPZ), podziemna infrastruktura kabli energetycznych i sterujących jak również drogi dojazdowe do poszczególnych turbin wiatrowych oraz place serwisowo-montażowe. Energia wygenerowane przez turbiny wiatrowe FW Dębsk będzie przesyłana podziemnymi liniami kablowymi do GPZ. Po zmianie napięcia na wysokie, energia będzie przesyłana podziemną linią kablową 110 kV o długości około 63 km do GPZ Kruszczewo.

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document iconFW Dębsk formularz
application/pdf icon2011 02 Decyzja Śorodowiskowa prawomocna
application/pdf icon2011 02 Decyzja środowiskowa FW2 prawomocna
application/pdf icon2019 Bioróżnorodność PL
application/pdf iconFW Dębsk AKU 20190619 PL
application/pdf iconFW3 ROS
application/pdf iconPL1617 ESAP Dębsk POL rev 1(scn)
application/pdf iconPL1617 NTS Dębsk POL rev 1(scn)
application/pdf iconPL1617 SEP Dębsk POL rev 1(scn)
application/pdf iconPL1617 Supp Report POL rev 1(scn)
application/pdf iconROS FW2 PL
application/pdf iconFW Dębsk map
application/pdf iconFW Dębsk udostępnienie informacji
application/pdf iconFW Dębsk informacje o projekcie
application/pdf iconFW Dębsk plan zaangażowania krótkoterminowy