Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

PV Sulechów 3

Lokalizacja: m. Kruszyna, Gmina Sulechów

Województwo: lubuskie

Łączna moc farm PV: 9,835 MWp

 

W dniu 26 listopada 2020 r. na podstawie ogłoszenia o aukcji z dnia 1 października 2020 r. odbyła się aukcja na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii pn.: „AZ/7/2020”. Wszystkie projekty zgłoszone przez spółkę Polenergia S.A. projekty wygrały tegoroczne aukcje OZE dla nowych elektrowni fotowoltaicznych. 15-letnie wsparcie otrzyma portfel projektów PV: Sulechów 2, Sulechów 3 oraz Buk 1 o łącznej mocy 28 MW.

Projekt farm fotowoltaicznych Sulechów 3 jest realizowany przez spółkę celową Polenergia Farma Wiatrowa Rudniki Sp. z o.o. Sulechów 3 będzie zlokalizowana na działkach 7/30, 7/40, 7/12, 7/83, 7/84 w obrębie Kruszyna, w gminie Sulechów, w gminie Sulechów, powiecie zielonogórskim, w województwie lubuskim. Projekt Sulechów 3 będzie się składał z dziewięciu farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Łączna moc farm wyniesie 9,835 MWp.

Procedura administracyjna o wydanie decyzji środowiskowej dla Sulechów 3 została przeprowadzona przez właściwe organy, tj. Burmistrza Sulechowa. W trakcie procedury administracyjnej, Państwowy Inspektor Sanitarny, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Gorzowie Wielkopolskim, zostały poproszone o opinię w przedmiotowym postępowaniu. Stwierdzono brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Procedura zakończyła się wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (dokument nr GKR.6220.9.2019.MG) wydany dnia 28 listopada 2018 roku) zezwalającej na budowę i montaż dziesięciu farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, z etapowaniem. Spółka będzie realizować dziewięć farm fotowoltaicznych, zgodnie z otrzymanymi pozwoleniami na budowę. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na lipiec/sierpień 2021 roku.

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document iconSulechów 3_Formularz uwag