Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

PV Sulechów 2

Lokalizacja: m. Kruszyna, Gmina Sulechów

Województwo: lubuskie

Łączna moc farm PV: 11,714 MWp

 

W dniu 26 listopada 2020 r. na podstawie ogłoszenia o aukcji z dnia 1 października 2020 r. odbyła się aukcja na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii pn.: „AZ/7/2020”. Wszystkie projekty zgłoszone przez spółkę Polenergia S.A. projekty wygrały tegoroczne aukcje OZE dla nowych elektrowni fotowoltaicznych. 15-letnie wsparcie otrzyma portfel projektów PV: Sulechów 2, Sulechów 3 oraz Buk 1 o łącznej mocy 28 MW.

Projekt farm fotowoltaicznych Sulechów 2 jest realizowany przez spółkę celową Polenergia Farma Wiatrowa 17 Sp. z o.o. Sulechów 2 będzie zlokalizowana na działkach 124/4, 124/3, 142, 141, 8/28, 8/15 oraz na części działek 120/8, 120/5, 121/3, 122/3, 123/3, w obrębie Kruszyna, w gminie Sulechów, powiecie zielonogórskim, w województwie lubuskim. Projekt Sulechów 2 będzie się składał z dwunastu farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Łączna moc farm wyniesie 11,714 MWp.

Procedura administracyjna o wydanie decyzji środowiskowej dla Sulechów 2 została przeprowadzona przez właściwe organy, tj. Burmistrza Sulechowa. W trakcie procedury administracyjnej, Państwowy Inspektor Sanitarny, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Gorzowie Wielkopolskim, zostały poproszone o opinię w przedmiotowym postępowaniu. Stwierdzono brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Procedura zakończyła się wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (dokument nr GKR.6220.17.2018.MG wydany dnia 18 października 2018 roku) zezwalającej na budowę i montaż trzynastu farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, z etapowaniem. Spółka będzie realizować dwanaście farm fotowoltaicznych, zgodnie z otrzymanymi pozwoleniami na budowę. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na czerwiec 2021 roku.

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document iconSulechów 2_Formularz uwag