Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Karta Różnorodności

Polenergia podpisała Kartę Różnorodności

31 lipca 2019 roku Polenergia przystąpiła do Grona Sygnatariuszy Karty Różnorodności.

Karta Różnorodności to koordynowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu inicjatywa Komisji Europejskiej na rzecz promocji i rozpowszechniania polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Od 2012 roku, czyli od chwili uruchomienia działania w Polsce, tekst Karty podpisało blisko 130 sygnatariuszy. Polenergia jako grupa aktywnie przeciwdziałająca dyskryminacji i mobbingowi, tworząca przyjazne, włączające miejsce pracy, podpisując Kartę Różnorodności zobowiązała się do dalszych działań na rzecz upowszechniania zarządzania różnorodnością także wśród swoich partnerów biznesowych.

 

Więcej o Karcie Różnorodności znajdą Państwo na stronie Forum Odpowiedzialnego Biznesu: odpowiedzialnybiznes.pl