Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

PV Buk 1

Lokalizacja: Wielka Wieś, Gmina Buk

Województwo: wielkopolskie

Łączna moc farm PV: 6.44 MWp

 

W dniu 26 listopada 2020 r. na podstawie ogłoszenia o aukcji z dnia 1 października 2020 r. odbyła się aukcja na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii pn.: „AZ/7/2020”. Wszystkie projekty zgłoszone przez spółkę Polenergia S.A. projekty wygrały tegoroczne aukcje OZE dla nowych elektrowni fotowoltaicznych. 15-letnie wsparcie otrzyma portfel projektów PV: Sulechów 2, Sulechów 3 oraz Buk 1 o łącznej mocy 28 MW.

Projekt farm fotowoltaicznych Buk 1 jest realizowany przez spółkę celową Polenergia Farma Wiatrowa Rudniki Sp. z o.o. Buk I będzie zlokalizowana na działkach 409/1, 411/2, 729, 732, 733/1, 733/2, 734/1 w obrębie wsi Wielka Wieś, w gminie Buk, powiecie poznańskim, w województwie wielkopolskim. Projekt Buk 1 będzie się składał z siedmiu farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Łączna moc farm wyniesie 6,44 MWp.

Procedura administracyjna o wydanie decyzji środowiskowej dla Buk 1 została przeprowadzona przez właściwe organy, tj. Burmistrza Gminy i Miasta Buk. W trakcie procedury administracyjnej, Państwowy Inspektor Sanitarny, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Poznaniu, zostały poproszone o opinię w przedmiotowym postępowaniu. Stwierdzono brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Procedura zakończyła się wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (dokument nr IP.6220.24.2018 wydany dnia 28 listopada 2018 roku) zezwalającej na budowę i montaż dziewięciu farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, z etapowaniem. Projekt uzyskał również pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na sierpień 2021 roku.

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document iconBuk 1_Formularz uwag