Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Strategia CSR

Grupa Polenergia w sposób systemowy dąży do zrównoważonego rozwoju i swoich działaniach uwzględnia zasady społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Naszym celem jest maksymalizacja pozytywnego wpływu na społeczeństwo i środowisko oraz minimalizacja wpływu negatywnego. Przy podejmowaniu decyzji biznesowych dążymy do zachowania równowagi pomiędzy osiągnieciem dobrych wyników, oczekiwaniami klientów, a ochroną zasobów przyrodniczych i interesów społecznych.
Dlatego, niezmiernie miło jest nam zakomunikować, że dobiegły końca prace nad nową strategią Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Grupy Polenergia. Strategia obejmuje lata 2019-2022 i jest kontynuacją dotychczasowych działań z zakresu zrównoważonego rozwoju. Nowa strategia CSR powstała w wyniku szerokiego dialogu ze wszystkimi zainteresowanymi stronami: tak z Pracownikami, jak akcjonariuszami Grupy Polenergia, dostawcami, instytucjami finansującymi, organami administracji i lokalnymi społecznościami.
Nasza Strategia Społecznej Odpowiedzialności jest ściśle powiązana ze strategią biznesową firmy oraz odnosi się do globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju, wyznaczonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Zawiera cztery kluczowe obszary naszej odpowiedzialności, 15 celów i 32 zadania do zrealizowania w ciągu czterech lat.
W załączeniu przesyłamy podsumowanie najważniejszych obszarów działalności Grupy, podzielonych na 4 kluczowe obszary, tj.
- Etyczne prowadzenie biznesu;
- Ochrona środowiska;
- Bezpieczeństwo i rozwój Pracowników;
- Umacnianie relacji z klientami i społecznościami dla których i wśród których działamy. 
 

application/pdf iconGrupa Polenergia-Strategia CSR_plakat