Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Polityka Środowiskowo - Społeczna Grupy

Polityka środowiskowo-społeczna Grupy

We wrześniu 2016 r. została opracowana Polityka środowiskowo-społeczna Grupy Polenergia:

 

Polityka środowiskowo-społeczna