Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Farma Wiatrowa Szymankowo

Projekt Farmy Wiatrowej Szymankowo jest realizowany przez spółkę celową Polenergia Farma Wiatrowa Szymankowo Sp. z o.o.
FW Szymankowo jest zlokalizowana w powiecie malborskim, w gminie Miłoradz, na obszarze ograniczonym miejscowościami: Gnojewo (od północy), Stara Kościelnica (od wschodu), Miłoradz (od południowego wschodu), oraz Bystrze (od zachodu).

Projekt FW Szymankowo w 2015 r przeszedł procedurę oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) przeprowadzoną przez kompetentny organ, tj. Wójta gminy Miłoradz. W trakcie procedury OOŚ Państwowy Inspektor Sanitarny i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) były konsultowane, zgodnie z wymogami prawa ochrony środowiska. Procedura umożliwiała również udział interesariuszy. Procedura zakończyła się wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zezwalającej na budowę do 20 turbin wiatrowych oraz niezbędnej infrastruktury. Projekt uzyskał również pozwolenie na budowę 20 turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka podjęła jednak ostatecznie decyzję o budowie tylko 11 z 20 turbin na które uzyskała pozwolenia.

Moc poszczególnych turbin wiatrowych Gamesa G132-3.45 MW wyniesie 3.45 MW. Parametry turbin wiatrowych będą następujące:
•    wysokość piasty: 134 m;
•    średnica wirnika: 132 m.

Całkowita moc zainstalowana farmy wiatrowej wyniesie 38.115 MW.

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document iconFormularz uwag
application/pdf iconNTS FW Szymankowo