Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

REMIT

INFORMACJE WEWNĘTRZNE dla spółek Grupy Polenergia publikowane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii – REMIT.

Informacje wewnętrzne dla spółki Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o o.o. są publikowane na stronie:  http://www.ens.pl/remit/

OK

Brak danych

OK