Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Rada Nadzorcza

DOMINIKA KULCZYK  

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Polenergia SA

Ukończyła sinologię na Wydziale Neofilologii oraz politologię na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kształciła się w Szanghaju, Pekinie, w Rockefeller Foundation oraz w Bertelsmann Foundation. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w organach statutowych spółek prawa handlowego. Od 2013 roku członek Rady Nadzorczej Kulczyk Investments, a w latach 2015- 2018 Przewodnicząca Rady Nadzorczej KI. Współzałożycielka Grupy Firm Doradczych Values prowadzącej szkolenia na temat psychologii biznesu. W latach 2013-2016 wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Inicjatorka powstania polskiej fili organizacji ekologicznej Green Cross International. Pomysłodawczyni i współfundator Kulczyk Foundation, organizacji non-profit zajmującej się niesieniem pomocy w Polsce i na świecie. Jest członkiem Rady Programowej UN Global Compact Poland oraz Ambasadorem SOS Wiosek Dziecięcych w Polsce. Należy do Young Leaders for Tomorrow, ogólnoświatowej inicjatywy zrzeszającej młodych liderów. Kawaler Orderu Uśmiechu.


Hans E. Schweickardt  

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Ukończył Szwajcarski Federalny Instytut Technologii (ETH) w Zurychu oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Stanford i INSEAD. Posiada ponad 40-letnie doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi projektami w europejskim sektorze energetycznym, m.in. z pozycji Prezesa i Przewodniczącego Rady Nadzorczej szwajcarskiej spółki energetycznej Alpiq, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Swiss Grid (szwajcarski operator sieci) oraz wielu stanowiskach zarządczych w ATEL i EOS (dwie spółki energetycznej, które połączyły się pod przewodnictwem Hansa w Alpiq, w 2009 roku) oraz w Grupie ABB, światowej spółce energetycznej/infrastrukturalnej.Jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Europejskiej Giełdy Energii (EEX), Członkiem Zarządu Europejskiej Giełdy Spotowej (Rynek Kasowy) EPEX Spot /Paryż oraz Clearing Bank ECC. Był założycielem Europejskiej Giełdy Energii na początku 2000 roku we Frankfurcie, kiedy to pełnił funkcję CEO Giełdy. Uczestniczył czynnie w fuzji EEX z inną niemiecką giełdą LPX.


Emmanuelle Rouchel  

Członek Rady Nadzorczej Polenergia SA

Emmanuelle Rouchel ma ponad 20-letnie doświadczenie jako radca prawny. W 2015 r. została zatrudniona w Brookfield i jest starszym wiceprezesem i głównym radcą prawnym w Europejskiej Grupie Energetyki Odnawialnej grupy Brookfield. Przed dołączeniem do Brookfield Pani Rouchel była starszym radcą prawnym w międzynarodowym sektorze wydobycia ropy i gazu. Swoją karierę rozpoczęła w Sullivan & Cromwell w Nowym Jorku, gdzie zajmowała się transgranicznymi fuzjami i przejęciami oraz transakcjami na rynkach kapitałowych.

Ukończyła studia podyplomowe z prawa na Columbia University, gdzie była stypendystką programu Fulbrighta i Harlana Fiske Stone'a oraz na Université Paris II Panthéon-Assas, a także ukończyła ekonomię w Ecole Supérieure de Commerce de Paris (ESCP) w Paryżu. Jest angielskim radcą prawnym, jest również przyjęta do adwokatury w Nowym Jorku i Paryżu.


ADRIAN DWORZYŃSKI  

Członek Rady Nadzorczej Polenergia SA

Niezależny członek Rady Nadzorczej. Radca prawny o ponad 20-letnim doświadczeniu w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorstw, właściciel kancelarii prawniczej. Wcześniej przez ponad 10 lat kierował departamentami prawnymi, m.in. największych polskich firm (TOP 20): PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. oraz Polkomtel S.A. Pełnił funkcję w członka rady nadzorczej w wielu spółkach handlowych, w tym niezależnego członka rad nadzorczych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych z branży energetycznej: PKN Orlen S.A. oraz DUON S.A.

Przez 10 lat członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, w tym Wicedziekan Rady. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego oraz Advanced Management Program IESE Business School University of Navarra.


Orest Nazaruk  

Członek Rady Nadzorczej Polenergia SA

W latach 1997-2002 Orest Nazaruk był związany z firmą Arthur Andersen, najpierw w Dziale Audytu odpowiedzialny za badania sprawozdań finansowych banków i firm ubezpieczeniowych, a potem jako doradca restrukturyzacyjny dla firm z branży paliwowo-energetycznej. Następnie w latach 2002-2004 pracował w Ministerstwie Skarbu Państwa jako Z-ca Dyrektora Departamentu Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej odpowiedzialny za przygotowywanie sektorowych programów restrukturyzacyjnych oraz nadzór właścicielski nad spółkami z sektora: gazowego oraz paliwowo-energetycznego. W latach 2004-2006 Orest Nazaruk brał udział w utworzeniu oraz był członkiem pierwszego zarządu Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System. Następnie w latach 2006-2015 pracował kolejno w spółkach kapitałowych: Selbud Inwestycje, PGNiG Energia, PGNiG Technologie pełniąc funkcje Prezesa, Członka Zarządu ds. Finansów i Obrotu oraz Pełnomocnika Zarządu ds. Strategii i Restrukturyzacji. Był członkiem licznych Rad Nadzorczych spółek z branży gazowniczej oraz paliwowo-energetycznej (min.: Towarowa Giełda Energii, Anwil, PKN Orlen, Mazowiecka Spółka Gazownictwa, Elektrociepłownia Stalowa Wola).

Orest Nazaruk ukończył studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ze specjalizacją zarządzania ryzykiem na rynkach terminowych. Odbył szereg zagranicznych szkoleń min. z zakresu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, zarządzania strategicznego, restrukturyzacji przedsiębiorstw, zarządzania ryzykiem z wykorzystaniem instrumentów pochodnych w gazownictwie i energetyce.   


Ignacio Paz-Ares Aldanondo  

Członek Rady Nadzorczej Polenergia SA

Ignacio Paz-Ares Aldanondo jest wiceprezesem w dziale Energii Odnawialnej Grupy Brookfield, kieruje zespołem odpowiedzialnym za rozpoczynanie, analizę i realizację inwestycji w całej Europie.
Pan Paz-Ares Aldanondo dołączył do Brookfield w 2015 roku i pełnił szereg funkcji inwestycyjnych w dziale Energii Odnawialnej Grupy Brookfield w Europie. Swoją obecną funkcję pełni od 2019 roku. Przed dołączeniem do Brookfield, Pan Paz-Ares był analitykiem bankowości inwestycyjnej w Citi.
Pan Paz-Ares Aldanondo posiada dyplom ukończenia studiów prawniczych i biznesowych na Universidad Autonoma de Madrid.


Tom O’Brien  

Członek Rady Nadzorczej Polenergia SA

Tom O’Brien jest Partnerem Zarządzającym i Dyrektorem Generalnym w dziale Energii Odnawialnej Grupy Brookfield, odpowiedzialnym za prowadzenie i rozwój działalności w Europie.
Pan O’Brien dołączył do Brookfield w 2014 roku, po przejęciu irlandzkiej firmy Bord Gaís Energy zajmującej się energią odnawialną i od tego czasu pełnił szereg funkcji w całej organizacji, ostatnio pełniąc funkcję dyrektora finansowego europejskiego oddziału energii odnawialnej. Przed rozpoczęciem pracy w Brookfield pan O’Brien zajmował wysokie stanowiska handlowe i finansowe w kilku organizacjach.
Pan O’Brien posiada tytuł Fellow of Chartered Accountants Ireland.


Grzegorz Piotr Stanisławski  

Członek Rady Nadzorczej Polenergia SA

Polski ekonomista, menedżer, w latach 2004–2006 podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Ukończył studia ekonomiczne, przebywał także na stypendiach w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Od 1993 do 1998 pracował w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową prowadząc projekty w dziedzinie polityki innowacyjnej, makroekonomii, koniunktury gospodarczej, wykładowca na uczelniach wyższych. Od 1998 do 2004 zatrudniony w Telekomunikacji Polskiej jako dyrektor Departamentu Strategii, Rozwoju Biznesowego. W 2004 powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, odpowiedzialnego za informatyzację resortu, politykę makroekonomiczną i finansową oraz środki unijne. Członek Rady Fundacji Kulczyk Foundation. Członek Zarządu Polenergii International S.àr.l. Przewodniczący Rady Nadzorczej Experior Venture Fund.