Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Rada Nadzorcza

DOMINIKA KULCZYK  

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Polenergia SA

Ukończyła sinologię na Wydziale Neofilologii oraz politologię na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kształciła się w Szanghaju, Pekinie, w Rockefeller Foundation oraz w Bertelsmann Foundation. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w organach statutowych spółek prawa handlowego. Od 2013 roku członek Rady Nadzorczej Kulczyk Investments, a w latach 2015- 2018 Przewodnicząca Rady Nadzorczej KI. Współzałożycielka Grupy Firm Doradczych Values prowadzącej szkolenia na temat psychologii biznesu. W latach 2013-2016 wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Inicjatorka powstania polskiej fili organizacji ekologicznej Green Cross International. Pomysłodawczyni i współfundator Kulczyk Foundation, organizacji non-profit zajmującej się niesieniem pomocy w Polsce i na świecie. Jest członkiem Rady Programowej UN Global Compact Poland oraz Ambasadorem SOS Wiosek Dziecięcych w Polsce. Należy do Young Leaders for Tomorrow, ogólnoświatowej inicjatywy zrzeszającej młodych liderów. Kawaler Orderu Uśmiechu.


Hans E. Schweickardt  

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Ukończył Szwajcarski Federalny Instytut Technologii (ETH) w Zurychu oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Stanford i INSEAD. Posiada ponad 40-letnie doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi projektami w europejskim sektorze energetycznym, m.in. z pozycji Prezesa i Przewodniczącego Rady Nadzorczej szwajcarskiej spółki energetycznej Alpiq, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Swiss Grid (szwajcarski operator sieci) oraz wielu stanowiskach zarządczych w ATEL i EOS (dwie spółki energetycznej, które połączyły się pod przewodnictwem Hansa w Alpiq, w 2009 roku) oraz w Grupie ABB, światowej spółce energetycznej/infrastrukturalnej.Jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Europejskiej Giełdy Energii (EEX), Członkiem Zarządu Europejskiej Giełdy Spotowej (Rynek Kasowy) EPEX Spot /Paryż oraz Clearing Bank ECC. Był założycielem Europejskiej Giełdy Energii na początku 2000 roku we Frankfurcie, kiedy to pełnił funkcję CEO Giełdy. Uczestniczył czynnie w fuzji EEX z inną niemiecką giełdą LPX.


Brian Bode  

Członek Rady Nadzorczej Polenergia SA

Brian Bode ma duże doświadczenie, jako dyrektor finansowy firm w różnych sektorach, takich jak: FON (producent osi samochodowych), Wprost (tygodnik oraz portal informacyjny), Chesapeake Packaging (producent opakowań), Pilicka Telefonia (lokalny operator), HBO (kanał telewizji kablowej), AIG (ubezpieczenia), Follett bookstores (sieć księgarni uniwersyteckich), oraz Hines Lumber (producent materiałów budowlanych). 

Pracował również, jako członek wielu Rad Nadzorczych. Aktualnie jest członkiem Rady Dyrektorów Komisji Fulbright w Polsce.

Ukończył studia na Northwestern University w Evanston, gdzie zdobył tytuł Bachelor’s z Ekonomii. Skończył również Cass Business w Londynie, gdzie otrzymał stopień Master’s w dziedzinie Finansów.
 


ADRIAN DWORZYŃSKI  

Członek Rady Nadzorczej Polenergia SA

Niezależny członek Rady Nadzorczej. Radca prawny o ponad 20-letnim doświadczeniu w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorstw, właściciel kancelarii prawniczej. Wcześniej przez ponad 10 lat kierował departamentami prawnymi, m.in. największych polskich firm (TOP 20): PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. oraz Polkomtel S.A. Pełnił funkcję w członka rady nadzorczej w wielu spółkach handlowych, w tym niezależnego członka rad nadzorczych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych z branży energetycznej: PKN Orlen S.A. oraz DUON S.A.

Przez 10 lat członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, w tym Wicedziekan Rady. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego oraz Advanced Management Program IESE Business School University of Navarra.


Marjolein Helder  

Członek Rady Nadzorczej Polenergia SA

Dr. Marjolein Helder ukończyła Technologię Środowiska na Uniwersytecie Wageningen w Holandii w listopadzie 2012 roku. Jej badania skupiały się na technologii wytwarzania prądu elektrycznego z żywych roślin jako nowego źródła energii zrównoważonej. Założyła spółkę spinoff Plant-e w celu wprowadzenia tej unikalnej i innowacyjnej technologii ze swoich badań na rynek. Wraz ze swoim zespołem wypuściła na rynek kilka produktów, które znajdują zastosowania na całym świecie.

Jako założyciel i Prezes Zarządu Plant-e, w zarządzeniu firmą łączy doskonałość technologiczną z szerokimi umiejętnościami oraz doświadczeniem. Jest dobrze wykształcona i regularnie zapraszana na przeróżne wydarzenia, włącznie ze spotkaniami TEDx, na których z olbrzymim entuzjazmem opowiada o zrównoważonej energii elektrycznej uzyskiwanej z żywych roślin.

W latach 2016-2018 była członkinią Grupy Wysokiego Szczebla dla Europejskiej Rady ds. Innowacji, która opracowała podstawy nowej struktury innowacji dla Unii Europejskiej w ramach mającej powstać Europejskiej Rady ds. Inno


Sebastian Kulczyk  

Członek Rady Nadzorczej Polenergia SA

Lider młodego pokolenia polskich przedsiębiorców. Od ponad 18 lat rozwija przedsięwzięcia z zakresu nowych technologii, szczególnie w obszarze Internet of things.

Twórca centrum inspiracji i kompetencji dla przedsiębiorców inwestujących w projekty high- tech. Współzałożyciel funduszu akceleracyjnego wspierającego w międzynarodowym rozwoju firmy technologiczne.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w największych światowych korporacjach. Między innymi w banku inwestycyjnym Lazard w Londynie oraz departamencie mediów cyfrowych SonyBMG w Nowym Jorku.

Obecnie Prezes Zarządu Kulczyk Investments. Pracę w Kulczyk Investments rozpoczął w 2010 roku, odpowiadając za projekty w strategicznych branżach. Nadzorował proces nabycia przez KI udziałów w nigeryjskich złożach ropy i gazu. Koordynował także prace konsorcjum QKR Corporation dedykowanego poszukiwaniu aktywów wydobywczych w Afryce.

W grudniu 2013 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu (Chief Executive Officer) Kulczyk Investments.

Jest absolwentem kierunku Zarządzanie i Marketing na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył także London School of Economics.


Orest Nazaruk  

Członek Rady Nadzorczej Polenergia SA

W latach 1997-2002 Orest Nazaruk był związany z firmą Arthur Andersen, najpierw w Dziale Audytu odpowiedzialny za badania sprawozdań finansowych banków i firm ubezpieczeniowych, a potem jako doradca restrukturyzacyjny dla firm z branży paliwowo-energetycznej. Następnie w latach 2002-2004 pracował w Ministerstwie Skarbu Państwa jako Z-ca Dyrektora Departamentu Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej odpowiedzialny za przygotowywanie sektorowych programów restrukturyzacyjnych oraz nadzór właścicielski nad spółkami z sektora: gazowego oraz paliwowo-energetycznego. W latach 2004-2006 Orest Nazaruk brał udział w utworzeniu oraz był członkiem pierwszego zarządu Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System. Następnie w latach 2006-2015 pracował kolejno w spółkach kapitałowych: Selbud Inwestycje, PGNiG Energia, PGNiG Technologie pełniąc funkcje Prezesa, Członka Zarządu ds. Finansów i Obrotu oraz Pełnomocnika Zarządu ds. Strategii i Restrukturyzacji. Był członkiem licznych Rad Nadzorczych spółek z branży gazowniczej oraz paliwowo-energetycznej (min.: Towarowa Giełda Energii, Anwil, PKN Orlen, Mazowiecka Spółka Gazownictwa, Elektrociepłownia Stalowa Wola).

Orest Nazaruk ukończył studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ze specjalizacją zarządzania ryzykiem na rynkach terminowych. Odbył szereg zagranicznych szkoleń min. z zakresu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, zarządzania strategicznego, restrukturyzacji przedsiębiorstw, zarządzania ryzykiem z wykorzystaniem instrumentów pochodnych w gazownictwie i energetyce.   


Grzegorz Piotr Stanisławski  

Członek Rady Nadzorczej Polenergia SA

Polski ekonomista, menedżer, w latach 2004–2006 podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Ukończył studia ekonomiczne, przebywał także na stypendiach w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Od 1993 do 1998 pracował w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową prowadząc projekty w dziedzinie polityki innowacyjnej, makroekonomii, koniunktury gospodarczej, wykładowca na uczelniach wyższych. Od 1998 do 2004 zatrudniony w Telekomunikacji Polskiej jako dyrektor Departamentu Strategii, Rozwoju Biznesowego. W 2004 powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, odpowiedzialnego za informatyzację resortu, politykę makroekonomiczną i finansową oraz środki unijne. Członek Rady Fundacji Kulczyk Foundation. Członek Zarządu Polenergii International S.àr.l. Przewodniczący Rady Nadzorczej Experior Venture Fund.