Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Farmy Wiatrowe - Własne

PEP jest operatorem i właścicielem farm wiatrowych. Pierwsza farma wiatrowa o mocy 22 MW, została oddana do eksploatacji w styczniu 2007 roku w Gnieżdżewie w gminie Puck. W styczniu 2012 roku zostały oddane do eksploatacji dwie kolejne farmy wiatrowe: Łukaszów (34 MW) oraz Modlikowice (24 MW) w gminie Zagrodno.