Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Zmiany wartości rynkowej

Zmiana kapitalizacji (mln PLN)