Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Średni dzienny obrót

Przeciętne obroty na sesji ('000 PLN)