Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Raporty EBI

1/2019 POL: RAPORT DOTYCZĄCY INCYDENTALNEGO NARUSZENIA „DOBRYCH PRAKTYK STOSOWANYCH NA GPW 2016”

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polenergia Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"
Zarząd i Rada Nadzorcza.

II.Z.11. Rada nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia.

Zasada została naruszona incydentalnie.
Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady:

1/2018 POL: RAPORT DOTYCZĄCY INCYDENTALNEGO NARUSZENIA „DOBRYCH PRAKTYK STOSOWANYCH NA GPW 2016”

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polenergia Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"
Zarząd i Rada Nadzorcza.

II.Z.11. Rada nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia.

Zasada została naruszona incydentalnie.
Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady: