Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Dystrybucja

POLENERGIA DYSTRYBUCJA pełni funkcję niezależnego operatora systemu dystrybucyjnego (OSDn), na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Spółka należy do Grupy Polenergia.

Spółka z siedzibą Warszawie jest największym prywatnym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce, działając na obszarze całego kraju i tworząc nowe obszary dystrybucyjne (zobacz więcejmapa)

Aktualnie Spółka świadczy usługę dystrybucji i sprzedaży energii do przeszło 18 000 Klientów na terenie całej Polski, przy rocznym wolumenie dystrybuowanej energii na poziomie 290,5 GWh. Spółka stawia sobie za cel przyjazne, elastyczne i zorientowane na sukces relacje z Klientami oraz zapewnienie najwyższego standardu świadczonych usług.

Polenergia Dystrybucja opierając się na wieloletnim doświadczeniu i wiedzy specjalistów wprowadza i stale udoskonala rozwiązania, dzięki którym obecni oraz przyszli Klienci mogą otrzymać najwyższy standard świadczonych usług oraz konkurencyjną ofertę w zakresie przyłączenia do sieci Spółki. Spółka oferuje swoim Klientom kompleksową obsługę w zakresie dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej.

Świadczona usługa dystrybucji odbywa się na różnych poziomach napięcia oraz grupach taryfowych, poprzez nowoczesne Główne Punkty Zasilania (GPZ) o wysokim napięciu 110 kV oraz stacje transformatorowe średniego napięcia (SN/Nn) 15/0,4 kV.

W ramach zaakceptowanego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Planu Rozwoju, Spółka, dzięki szerokim kompetencjom w zakresie prowadzenia projektów, sukcesywnie i z powodzeniem realizuje nowe inwestycje, przyłączając tym samym nowe obszary dystrybucyjne. Polenergia Dystrybucja kieruje swoją ofertę do Klientów ze wszystkich segmentów, w szczególności do właścicieli i inwestorów:

  • specjalnych stref ekonomicznych,
  • galerii i centrów handlowych,
  • budynków biurowo-usługowych, przemysłowych i obiektów magazynowych,
  • deweloperów osiedli mieszkaniowych.