Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Stabilizacja wyników Polenergii

2020-11-05

Po trzech kwartałach 2020 roku Polenergia S.A. („Polenergia”) największa polska prywatna, pionowo zintegrowana grupa energetyczna osiągnęła blisko 1,33 mld PLN przychodów ze sprzedaży. Skorygowana EBITDA wyniosła prawie 201 mln PLN, a skorygowany zysk netto blisko 86 mln PLN. Mimo trwającej pandemii COVID-19 Grupa utrzymała wyniki na poziomie zbliżonym do wyników z analogicznego okresu ubiegłego roku.Pobierz cały artykuł:

Stabilizacja wyników Polenergii