Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Znaczna poprawa wyników Polenergii

2020-08-12

Polenergia S.A. („Polenergia”) największa polska prywatna, pionowo zintegrowana grupa energetyczna przedstawiła skonsolidowany raport za pierwsze sześć miesięcy 2020 roku. Skorygowana EBITDA wyniosła blisko 148 mln PLN, a skorygowany zysk netto 69 mln PLN. Oznacza to wzrost odpowiednio o 16 proc. i o 34 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.Pobierz cały artykuł:

Znaczna poprawa wyników Polenergii