Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

P/E

Price / profit