Zarząd

JACEK GŁOWACKI

Prezes Zarządu Polenergia SA

 • W 2011 roku został powołany na stanowisko Dyrektora Zarządzającego, Członka Zarządu Kulczyk Holding S.àr.l (dawniej Polenergia Holding S.àr.l) gdzie pełnił tę funkcję do 2018 roku. Prezes Zarządu Polenergia International S.àr.l.
 • Poprzednio był Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym pierwszej w Polsce elektrociepłowni gazowej, Elektrociepłowni Nowa Sarzyna. W 2001 roku został mianowany na stanowisko Dyrektora Generalnego Business Development Prisma Energy, spółki, która przejęła ENS. Następnie, po przejęciu ENS przez Ashmore Energy w 2006 roku został Wiceprezesem korporacji na Środkową i Wschodnią Europę.
 • Jeden z kluczowych ekspertów nadzorujących liberalizację sektora przemysłu energetycznego w Polsce.
 • Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, posiada także dyplom MBA Uniwersytetu Chicago.
   

Dr Michał Michalski

Członek Zarządu Polenergia S.A.

 • Od 2012 roku pełnił rolę Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu w Grupie Polenergia. Obecnie nadzoruje Pion Finansów oraz Pion Rozwoju Projektów w Grupie Polenergia w tym obszar energetyki wiatrowej.
 • Od roku 2001 związany z Grupą Kulczyk Investments, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Inwestycyjnego w ramach działalności private equity Grupy Kulczyk Investments w branży oil&gas, energy.
 • Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Handel Zagraniczny. Absolwent studiów podyplomowych „Executive Studies in Finance” organizowanych przez SGH. W 2001 uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nt. teorii wartości przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy.

Robert Nowak

Członek Zarządu Polenergia S.A.

 • Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w bankowości oraz w organach statutowych spółek prawa handlowego. Zarządzał oddziałami banków zagranicznych (Bank Austria Creditanstalt i Credit Lyonnais) w Poznaniu oraz był dyrektorem departamentu bankowości korporacyjnej w centrali Credit Lyonnais Bank Polska SA w Warszawie. 
 • Przez ostatnie lata związany z Autostradą Wielkopolską. Był wiceprezesem ds finansowych w spółkach AWSA I i AWSA II. Od 2012 do 2018 roku Prezes Zarządu spółki Autostrada Wielkopolska II SA.
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz podyplomowych studiów z Zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. 

 


application/pdf icon Podział zadań pomiędzy członków Zarządu w spółce Polenergia S.A.