Wartości firmy

Misja

Rozwijanie czystej, przyjaznej ludziom i środowisku energetyki opartej o nowoczesne, wysokosprawne technologie.

Wizja

Polenergia chce być pierwszą polską prywatną grupą energetyczną o zasięgu europejskim, przyjazną dla środowiska i człowieka. Wizją Grupy Polenergia jest realizowanie nowoczesnego łańcucha wartości z dbałością o najwyższą jakość i standardy na wszystkich poziomach:

  • wydobycie surowców
  • przetwarzanie
  • produkcja i dystrybucja energii

Firma dąży do rozwoju w oparciu o długoterminowe potrzeby energetyczne Polski oraz partnerskie stosunki ze społecznościami lokalnymi na obszarach inwestycyjnych.

Polenergia realizuje strategię zrównoważonego portfela aktywów – inwestuje w polskie zasoby i energię odnawialną.

Strategia

Polenergia koncentruje się na długoterminowych inwestycjach, rozwijając projekty w najbardziej przyszłościowych sektorach branży energetycznej. Firma stawia na własne kompetencje, bogate doświadczenie, dostęp do elastycznych źródeł finansowania oraz wiedzę międzynarodowego zespołu ekspertów.

Polenergia tworzy swój zbiór aktywów energetycznych w oparciu o węgiel, gaz oraz odnawialne źródła energii.

Cele

Polenergia dąży do budowania i dywersyfikowania portfela aktywów energetycznych inwestując w najlepiej prosperujące projekty i sektory energetyki w Polsce.