FARMY WIATROWE

Polenergia to czołowa polska spółka inwestująca w budowę farm wiatrowych. Firma posiada wieloletnie doświadczenie w projektach związanych z wytwarzaniem energii odnawialnej, prowadzonych przez doświadczony zespół profesjonalistów.

Polenergia nieustannie dąży do rozwijania swojego portfela inwestycyjnego w sektorze energii odnawialnej w Polsce, by stać się znaczącym graczem na rynku. Wśród lądowych elektrowni wiatrowych spółki znajdują się obiekty z całego kraju - do 2021 roku wszystkie 25 projektów, z których 22 są obecnie w fazie budowy, będą operować ogólną mocą wynoszącą 959 MW.

Polenergia oferuje bilansowanie handlowe oraz usługę operatora handlowo–technicznego dla farm wiatrowych spoza Grupy Kapitałowej. Oferta kompleksowego zarządzania portfelem jest świadczona  przez spółkę Polenergia Obrót SA. - "szczegóły"


 

Działające Farmy Wiatrowe

Nr. Lokalizacja Moc (MW) Współczynnik
obciążenia (P-50)
Uruchomienie Klienci
1 Puck 22 22% 2007 Energa
2 Modlikowice 24 28% 2011 Tauron PE
3 Łukaszów 34 29% 2011 Tauron PE
4 Gawłowice 48,3 40% 2014 Energa
5 Rajgród 25,3 33% 2014 PGE
6 Skurpie 43,7 36% 2015 Energa
7 Mycielin 48 37,2% 2015 Polenergia Obrót
  Łączna moc MW: 245,3