Elektrownia Północ

Lokalizacja: wieś Rajkowy

Województwo: pomorskie

Planowana moc obiektu: 2x800 MW

Nowoczesna, niskoemisyjna i wysokosprawna Elektrownia Północ powstanie w gminie Pelplin (powiat tczewski) w północnej Polsce, w rejonie dużego deficytu energii elektrycznej, na terenie z dostępem do linii kolejowej, blisko stacji GPZ Pelplin i rzeki Wisły. W celu realizacji projektu zabezpieczono prawa do nieruchomości o powierzchni 223 ha. Planowana moc elektrowni to 2x800 MW. W I etapie budowany będzie pierwszy blok o mocy 800 MW. Projekt zmniejszy braki energii elektrycznej w regionie i będzie dostarczać energię elektryczną do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego na podstawie długoterminowej umowy PPA.

Elektrownia Północ posiada już podpisany kontrakt z generalnym wykonawcą inwestycji - Grupą Alstom, podpisaną umowę przyłączeniową z PSE oraz umowę na dostawę paliwa z Kopalnią Bogdanka. Planowane oddanie obiektu do eksploatacji to 2020 rok. 

 

Kluczowe cechy

Planowana moc2x800 MW
Wydajnośćponad 45%
Paliwo (węgiel)20-22 GJ/ton