Raporty CSR

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

W marcu 2017 roku został opublikowany kolejny zbiorczy raport uzupełniający dane finansowe Grupy Polenergia o kwestie społeczne.

Raport jest dostępny pod poniższym linkiem:

Polenergia - raport CSR 2016

Polenergia - raport CSR 2015