Kodeks Etyczny

Kodeks Etyczny Grupy Polenergia

Grupa Polenergia określiła zasady i wartości etyczne, które przyświecają działalności Grupy poprzez wdrożenie Kodeksu Etycznego:

 

Kodeks Etyczny Grupy Polenergia

 

Grupa Polenergia oczekuje integralności, praworządnego i etycznego zachowania również od swoich partnerów biznesowych, dlatego wciela standardy etyczne skłaniając wykonawców i podwykonawców do przestrzegania zasad minimalnych standardów niniejszego kodeksu:

Standardy etyczne dla partnerów biznesowych, wykonawców i podwykonawców

Porozumienie w zakresie standardów etycznych obowiązujących w Grupie Polenergia