Raporty bieżące

OK

Oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych praktykach w spółkach publicznych w 2005 roku

Na podstawie §27 ust. 2 Regulaminu Giełdy, Polish Energy Partners Spółka Akcyjna ("Spółka") oświadcza, że w Spółce przestrzegane są Zasady Ładu Korporacyjnego w zakresie zgodnym z załączonym dokumentem stanowiącym - "Oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych praktykach w spółkach publicznych w 2005 roku".

Podstawa prawna:
Regulamin urzędowego rynku giełdowego - inne

Podpisy:
Anna Kwarcińska - Członek Zarządu
Grzegorz Skarżyński - Wiceprezes Zarządu

Załączniki
  • Rb21-05 2005-05-05 oswiadczenie lad korporacyjny.pdf
  • Rb21-05 2005-05-05 oswiadczenie lad korporacyjny.pdf

więcej

Opcja na nabycie 50% udziałów w Dipol Sp. z o.o. -informacja o aktualnym stanie

Polish Energy Partners Spółka Akcyjna ("Spółka") informuje, że Spółka w chwili obecnej Spółka jest w trakcie ustalania ostatecznych warunków nabycia pozostałych 50% udziałów w Dipol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w wykonaniu przysługującej Spółce opcji. Zawarcie ostatecznej umowy sprzedaży wspomnianych udziałów przewidziane jest w najbliższych dniach.

Podstawa prawna:
Regulamin urzędowego rynku giełdowego - inne

Podpisy:
Anna Kwarcińska - Członek Zarządu
Grzegorz Skarżyński - Wiceprezes Zarządu

Załączniki
  • Rb23-05 2005-05-11 opcja na nabycie udzialow.pdf
  • Rb23-05 2005-05-11 opcja na nabycie udzialow.pdf

więcej

Nabycie pozostałych 50% udziałów w Dipol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Polish Energy Partners Spółka Akcyjna ("Spółka") informuje, że Spółka w dniu 23 maja 2005 roku Spółka nabyła pozostałe 50% udziałów w Dipol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w wykonaniu przysługującej Spółce opcji. W wyniku wspomnianego nabycia Spółka posiada wszystkie udziały w Dipol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podstawa prawna:
Regulamin urzędowego rynku giełdowego - inne

Podpisy:
Anna Kwarcińska - Członek Zarządu
Grzegorz Skarżyński - Wiceprezes Zarządu

Załączniki
  • Rb27-05 2005-05-24 Nabycie pozostałych 50% udziałów w Dipol sp z o.o.pdf
  • Rb27-05 2005-05-24 Nabycie pozostałych 50% udziałów w Dipol sp z o.o.pdf

więcej

Korekta skonsolidowanego raportu rocznego SAR 2004

Zarząd Polish Energy Partners S.A. przekazuje do publicznej wiadomości korektę skonsolidowanego raportu rocznego (SARS) za rok 2004.

[pełna treść raportu w załączeniu]

Podstawa prawna:
Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO - informacja poufna

Podpisy:
Anna Kwarcińska - Członek Zarządu
Grzegorz Skarżyński - Wiceprezes ZarząduZałączniki
  • Rb34-05 2005-07-04 korekta skonsolidowanego raportu jednos.pdf
  • Rb34-05 2005-07-04 korekta skonsolidowanego raportu jednos.pdf

więcej

Korekta jednostkowego raportu rocznego SAR 2004

Zarząd Polish Energy Partners S.A. przekazuje do publicznej wiadomości korektę jednostkowego raportu rocznego (SAR) za rok 2004.

[pełna treść raportu w załączeniu]

Podstawa prawna:
Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO - informacja poufna

Podpisy:
Anna Kwarcińska - Członek Zarządu
Grzegorz Skarżyński - Wiceprezes ZarząduZałączniki
  • Rb33-05 2005-07-04 korekta raportu jednostkowego.pdf
  • Rb33-05 2005-07-04 korekta raportu jednostkowego.pdf

więcej

OK