Raporty bieżące

OK

Korekta jednostkowego raportu rocznego SAR 2004

Zarząd Polish Energy Partners S.A. przekazuje do publicznej wiadomości korektę jednostkowego raportu rocznego (SAR) za rok 2004.

[pełna treść raportu w załączeniu]

Podstawa prawna:
Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO - informacja poufna

Podpisy:
Anna Kwarcińska - Członek Zarządu
Grzegorz Skarżyński - Wiceprezes ZarząduZałączniki
  • Rb33-05 2005-07-04 korekta raportu jednostkowego.pdf
  • Rb33-05 2005-07-04 korekta raportu jednostkowego.pdf

więcej

OK