Raporty bieżące

OK

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej po 5% ogólnej liczby głosów na Walnym

 

Zarząd "Polish Energy Partners" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej po 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki odbytym w dniu 4 lipca 2005 roku, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z tych akcjonariuszy.

[tabela w pełnej wersji raportu]


Podstawa prawna:
Art. 148 pkt 3 Ustawy PPO - WZA lista powyżej 5 %

Podpisy:
Anna Kwarcińska - Członek Zarządu
Grzegorz Skarżyński - Wiceprezes Zarządu

Załączniki
  • Rb36-05 2005-07-04 Wykaz akcjonariuszy.pdf
  • Rb36-05 2005-07-04 Wykaz akcjonariuszy.pdf

więcej

Ustalenie liczby oferowanych Akcji Sprzedawanych przez Polish Enterprise Fund, L.P.

Zarząd Polish Energy Partners S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") podaje do wiadomości, że w dniu 12 kwietnia 2005 r. Spółka otrzymała od Polish Enterprise Fund, L.P. informację, że podjął on decyzję o zaoferowaniu podczas oferty publicznej 4 500 000 akcji Spółki.

Podstawa prawna:
Art. 81 ust. 1 pkt 1 Ustawy PPO - informacja powodująca zmianę treści prospektu

Podpisy:
Anna Kwarcińska - Członek Zarządu
Grzegorz Skarżyński - Wiceprezes ZarząduZałączniki
  • Rb05-05 2005-04-12 Ustalenie liczby oferowanych akcji prze.pdf
  • Rb05-05 2005-04-12 Ustalenie liczby oferowanych akcji prze.pdf

więcej

Ustalenie daty pierwszego notowania

Polish Energy Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że pierwsze notowanie akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odbędzie się w dniu 13 maja 2005 roku.

Podstawa prawna:
§ 38 pkt 4 RO - data pierwszego notowania

Podpisy:
Anna Kwarcińska - Członek Zarządu
Grzegorz Skarżyński - Wiceprezes ZarząduZałączniki
  • Rb26-05 2005-05-11 pierwsze notowanie.pdf
  • Rb26-05 2005-05-11 pierwsze notowanie.pdf

więcej

OK