8/2017 POL: Korekta raportu okresowego - skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2016 rok

2017-04-18

Zarząd Polenergia S.A. w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje do publicznej wiadomości korektę noty 31 jako uzupełnienie informacji do Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia za rok zakończony 31 grudnia 2016, jak i – odpowiednio – korektę noty 25 do Sprawozdania Zarządu z działalności Polenergia S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2016.
Powyższe korekty nie mają wpływu na Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Polenergia za rok zakończony 31 grudnia 2016 oraz na Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Polenergia S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2016
 

application/pdf iconZAR_RN_skonsolidowane
application/pdf iconZAR_RN_jednostkowe