7/2017 POL: Powołanie Członka Rady Nadzorczej

2017-03-30

Polenergia Spółka Akcyjna („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 30 marca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało ponownie, w związku z upływem kadencji, w skład Rady Nadzorczej Pana Łukasza Rędziniaka.

Pan Łukasz Rędziniak jest adwokatem z 20-letnim doświadczeniem w praktyce prywatnej i służbie publicznej. Był partnerem w kancelarii prawnej Dewey Ballantine, a następnie partnerem zarządzającym biurem warszawskim kancelarii T. Studnicki K. Płeszka Z. Ćwiąkalski J. Górski. W latach 2007-2009 pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Z grupą Kulczyk Investments związał się w styczniu 2013 roku. Jako zewnętrzny doradca, brał udział w tworzeniu Kompanii Piwowarskiej, w sprzedaży akcji TUiR Warta, a także w zbyciu udziałów w spółkach motoryzacyjnych.
Łukasz Rędziniak brał udział w największych transakcjach M&A sektora spożywczego, energetycznego i wydobywczego.