6/2017 POL: Lista Akcjonariuszy

2017-03-30

Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że akcjonariuszami, którzy posiadali ponad 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 marca 2017 roku były podmioty wskazane w liście załączonej do niniejszego raportu.

application/pdf iconZWZA lista akcjonariuszy