5/2017 POL: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

2017-03-30

Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 marca 2017 roku, wraz z informacją o liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, procentowym udziale tych akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczbie ważnych głosów, w tym "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". Treść uchwał zawarta jest w załączniku do niniejszego raportu.

application/pdf iconUchwały podjęte przez ZWZA