4/2017 POL: Zwołanie Walnego Zgromadzenia

2017-03-01

Polenergia Spółka Akcyjna niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane zostało na dzień 30 marca 2017 roku, godz. 11.00. Zgromadzenie odbędzie się Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Kruczej 24/26.

W załączeniu:

1)    ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia;
2)    projekt uchwały Walnego Zgromadzenia.

 

application/pdf iconOgłoszenie ZWZA
application/pdf iconProjekty uchwał WZA