3/2017 POL: Terminy publikacji raportów okresowych

2017-01-31

Polenergia S.A. („Spółka”) ogłasza terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2017:
- raport roczny za rok 2016 r. - termin przesłania raportu: 16 lutego 2017 r.
- skonsolidowany raport roczny za rok 2016 r. - termin przesłania raportu: 16 lutego 2017 r.
- skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Polenergia S.A. za I kwartał 2017 r. -  
  termin przesłania raportu: 11 maja 2017 r.
- skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Polenergia S.A. wraz ze skróconym
  półrocznym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2017 r. - termin przesłania raportu:
  10 sierpnia 2017 r.
- skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Polenergia S.A. za III kwartał 2017 r. – termin przesłania raportu:
   8 listopada 2017r.

Spółka oświadcza także, iż w roku 2017 nie będzie przekazywać do publicznej wiadomości odrębnych jednostkowych  raportów kwartalnych, a jedynie skonsolidowane raporty kwartalne w których zamieszczane będą kwartalne informacje finansowe.