27/2016 POL: Korekta do skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016

2016-11-09

Zarząd POLENERGIA SA ("Emitent") informuje, że w Skonsolidowanym raporcie kwartalnym za III kwartał 2016 roku wkradła się omyłka pisarska. W tabelach zamieszczonych na stronach 5,7 i 8 zamieszczono opis: odpis aktualizujący development farm wiatrowych. Prawidłowy opis brzmi: odpis aktualizujący development.
Zarząd Spółki informuje, że powyżej opisana korekta nie ma wpływu na dane finansowe. Wyniki przedstawione na dzień 30 września 2016 r., dane narastające za okres 1.01.2016 30.09.2016 r., a także dane porównywalne nie uległy zmianie.
W kolejnej publikacji w systemie ESPI Zarząd Emitenta przekaże skorygowany raport kwartalny z wyżej opisaną zmianą.