28/2016 POL: Ponowne zawiadomienie o zamiarze połączenia

2016-11-14

Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zawiadamia powtórnie o zamiarze połączenia Spółki, jako spółki przejmującej, ze spółkami: Neutron sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, GRUPA PEP – Finansowanie Projektów sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz GRUPA PEP – Uprawy Energetyczne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako spółkami przejmowanymi. Spółki przejmowane są spółkami jednoosobowymi Polenergia Spółka Akcyjna.

Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy zostało ogłoszone w raporcie bieżącym nr 25/2016 z dnia 26 października 2016 roku.

Treść zawiadomienia zawarta jest w załączniku do raportu.

 

application/pdf iconDrugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia