Rada Nadzorcza

DOMINIKA KULCZYK  

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Polenergia SA

Ukończyła sinologię na Wydziale Neofilologii oraz politologię na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kształciła się w Szanghaju, Pekinie, w Rockefeller Foundation oraz w Bertelsmann Foundation. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w organach statutowych spółek prawa handlowego. Od 2013 roku członek Rady Nadzorczej Kulczyk Investments, a w latach 2015- 2018 Przewodnicząca Rady Nadzorczej KI. Współzałożycielka Grupy Firm Doradczych Values prowadzącej szkolenia na temat psychologii biznesu. W latach 2013-2016 wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Inicjatorka powstania polskiej fili organizacji ekologicznej Green Cross International. Pomysłodawczyni i współfundator Kulczyk Foundation, organizacji non-profit zajmującej się niesieniem pomocy w Polsce i na świecie. Jest członkiem Rady Programowej UN Global Compact Poland oraz Ambasadorem SOS Wiosek Dziecięcych w Polsce. Należy do Young Leaders for Tomorrow, ogólnoświatowej inicjatywy zrzeszającej młodych liderów. Kawaler Orderu Uśmiechu.


Hans E. Schweickardt  

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Ukończył Szwajcarski Federalny Instytut Technologii (ETH) w Zurychu oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Stanford i INSEAD. Posiada ponad 40-letnie doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi projektami w europejskim sektorze energetycznym, m.in. z pozycji Prezesa i Przewodniczącego Rady Nadzorczej szwajcarskiej spółki energetycznej Alpiq, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Swiss Grid (szwajcarski operator sieci) oraz wielu stanowiskach zarządczych w ATEL i EOS (dwie spółki energetycznej, które połączyły się pod przewodnictwem Hansa w Alpiq, w 2009 roku) oraz w Grupie ABB, światowej spółce energetycznej/infrastrukturalnej.Jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Europejskiej Giełdy Energii (EEX), Członkiem Zarządu Europejskiej Giełdy Spotowej (Rynek Kasowy) EPEX Spot /Paryż oraz Clearing Bank ECC. Był założycielem Europejskiej Giełdy Energii na początku 2000 roku we Frankfurcie, kiedy to pełnił funkcję CEO Giełdy. Uczestniczył czynnie w fuzji EEX z inną niemiecką giełdą LPX.


Marta Schmude-Olczak  

Członek Rady Nadzorczej Polenergia SA

Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uzyskała także tytuł LL.M. – Master of Laws na Uniwersytecie w Bayreuth. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu innowacyjnych form marketingu w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Stypendystka Fundacji UAM oraz programu Erasmus-Sokrates, a także Bayreuth Universität. Przez ponad 10 lat związana z poznańskim Starym Browarem. Od 2014 roku zarządza Kulczyk Foundation, gdzie obecnie jako Prokurent Samoistny odpowiada za całokształt działalności Fundacji. Członek Rady Nadzorczej Kulczyk Holding, Prezes Zarządu DK Property.


Brian Bode  

Członek Rady Nadzorczej Polenergia SA

Brian Bode ma duże doświadczenie, jako dyrektor finansowy firm w różnych sektorach, takich jak: FON (producent osi samochodowych), Wprost (tygodnik oraz portal informacyjny), Chesapeake Packaging (producent opakowań), Pilicka Telefonia (lokalny operator), HBO (kanał telewizji kablowej), AIG (ubezpieczenia), Follett bookstores (sieć księgarni uniwersyteckich), oraz Hines Lumber (producent materiałów budowlanych). 

Pracował również, jako członek wielu Rad Nadzorczych. Aktualnie jest członkiem Rady Dyrektorów Komisji Fulbright w Polsce.

Ukończył studia na Northwestern University w Evanston, gdzie zdobył tytuł Bachelor’s z Ekonomii. Skończył również Cass Business w Londynie, gdzie otrzymał stopień Master’s w dziedzinie Finansów.
 


KAJETAN D’OBYRN  

Członek Rady Nadzorczej Polenergia SA

Ukończył Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 2016 roku prof. nadzw. Katedry Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej AGH. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami związanymi z ochroną środowiska, w szczególności ochroną środowiska w górnictwie, transporcie, magazynowaniu ropy i gazu oraz gazownictwie. W latach 2009-2016 Prezes Zarządu Kopalni Soli w Wieliczce. Przewodniczący Rady Nadzorczej Małopolskiego Fundusz Rozwoju sp. z o.o., a także członek Rady Górniczej powołanej decyzją Ministra Środowiska.


Arkadiusz Jastrzębski  

Członek Rady Nadzorczej Polenergia SA

Członek Rady Nadzorczej Spółki od 2012 r.

W latach 1994-1996 Arkadiusz Jastrzębski był związany z Grupą Raiffeisen, najpierw jako analityk finansowy, a potem jako szef działu zarządzania w biurze maklerskim. Następnie w latach 1997-1999 pracował jako analityk w WestMarchant Bank. Od 1999 r. do 2003 r. Arkadiusz Jastrzębski był związany z funduszem private equity Innova Capital. W latach 2004-2005 współpracował z Hexagon Capital, a następnie w latach 2006-2013 sprawował funkcję członka zarządu Hexagon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Arkadiusz Jastrzębski ukończył studia magisterskie w zakresie finansów i bankowości oraz studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada licencje doradcy inwestycyjnego oraz maklera (uzyskane w 1994 r.), jak również tytuł CFA (uzyskany w 1999 r.) oraz licencję analityka finansowego SFA (Wielka Brytania) (uzyskaną w 1997 r.). Odbył także szereg zagranicznych szkoleń w zakresie inwestycji typu private equity oraz wyceny spółek.


MICHAŁ KAWA  

Członek Rady Nadzorczej Polenergia SA

Ukończył prawo na Wydziale Prawa I Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2016 roku uzyskał tytuł radcy prawnego. Ekspert w zakresie prawa cywilnego, spółek, budowlanego, autorskiego i administracyjnego. Sprawował nadzór prawny nad projektami infrastrukturalnymi realizowanymi w Małopolsce. Doradzał beneficjentom programu „Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą” oraz beneficjentom programu „Integrator”


Orest Nazaruk  

Członek Rady Nadzorczej Polenergia SA

W latach 1997-2002 Orest Nazaruk był związany z firmą Arthur Andersen, najpierw w Dziale Audytu odpowiedzialny za badania sprawozdań finansowych banków i firm ubezpieczeniowych, a potem jako doradca restrukturyzacyjny dla firm z branży paliwowo-energetycznej. Następnie w latach 2002-2004 pracował w Ministerstwie Skarbu Państwa jako Z-ca Dyrektora Departamentu Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej odpowiedzialny za przygotowywanie sektorowych programów restrukturyzacyjnych oraz nadzór właścicielski nad spółkami z sektora: gazowego oraz paliwowo-energetycznego. W latach 2004-2006 Orest Nazaruk brał udział w utworzeniu oraz był członkiem pierwszego zarządu Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System. Następnie w latach 2006-2015 pracował kolejno w spółkach kapitałowych: Selbud Inwestycje, PGNiG Energia, PGNiG Technologie pełniąc funkcje Prezesa, Członka Zarządu ds. Finansów i Obrotu oraz Pełnomocnika Zarządu ds. Strategii i Restrukturyzacji. Był członkiem licznych Rad Nadzorczych spółek z branży gazowniczej oraz paliwowo-energetycznej (min.: Towarowa Giełda Energii, Anwil, PKN Orlen, Mazowiecka Spółka Gazownictwa, Elektrociepłownia Stalowa Wola).

Orest Nazaruk ukończył studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ze specjalizacją zarządzania ryzykiem na rynkach terminowych. Odbył szereg zagranicznych szkoleń min. z zakresu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, zarządzania strategicznego, restrukturyzacji przedsiębiorstw, zarządzania ryzykiem z wykorzystaniem instrumentów pochodnych w gazownictwie i energetyce.