Rada Nadzorcza

Tomasz Mikołajczak  

Przewodniczący Rady Nadzorczej Polenergia SA

Tomasz Mikołajczak jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Polenergia SA. Posiada 30-letnie doświadczenie w tworzeniu, prywatyzacji i restrukturyzacji firm. Jest wieloletnim członkiem Polskiej Rady Biznesu i promotorem młodych polskich przedsiębiorców. Został uhonorowany przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi za wkład w transformację polskiej gospodarki.

Tomasz Mikołajczak od początku swojej działalności zrealizował kilkanaście procesów prywatyzacyjnych jako inwestor strategiczny i uczestniczył w przejęciach wielu firm oraz w procesach restrukturyzacji.


Łukasz Rędziniak  

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Polenergia SA

Adwokat z 20-letnim doświadczeniem w praktyce prywatnej i służbie publicznej. Był partnerem w kancelarii prawnej Dewey Ballantine, a następnie partnerem zarządzającym biurem warszawskim kancelarii T. Studnicki K. Płeszka Z. Ćwiąkalski J. Górski. W latach 2007-2009 pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Z grupą Kulczyk Investments związał się w styczniu 2013 roku. Jako zewnętrzny doradca, brał udział w tworzeniu Kompanii Piwowarskiej, w sprzedaży akcji TUiR Warta, a także w zbyciu udziałów w spółkach motoryzacyjnych.

Łukasz Rędziniak brał udział w największych transakcjach M&A sektora spożywczego, energetycznego i wydobywczego.


Mariusz Nowak  

Członek Rady Nadzorczej Polenergia SA

Doświadczony manager, strateg, dyrektor finansowy i członek zarządów w międzynarodowych spółkach. W Kulczyk Investments i Kulczyk Holding od 2012 roku. Od 2010 roku był dyrektorem finansowym KPI Polska Group oraz członkiem zarządu i CEO w Magro International – firm należących do Kulczyk Holding i Pon Holding. Prawie 20 lat, od początku działalności firmy w Polsce, jest związany z Grupą Wavin. Pracę zaczynał w dziale IT w Wavin Metalplast-Buk w 1991 roku. Później został kontrolerem finansowym, a następnie CFO w Polsce i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W latach 2007–2010 jako Dyrektor Zarządzający odpowiadał za interesy spółki Wavin Ekoplastik s.r.o. w Czechach i Słowacji. W 2010 roku został Dyrektorem Finansowym KPI Polska Group oraz Członkiem Zarządu i CEO w Magro International – firm należących do Kulczyk Holding i Pon Holding.

Mariusz Nowak jest absolwentem ekonomii oraz cybernetyki i informatyki na Uniwersytecie w Szczecinie. Posiada także tytuł MBA Ecole Nationale des Ponts et Chaussees w Paryżu.


Arkadiusz Jastrzębski  

Członek Rady Nadzorczej Polenergia SA

Członek Rady Nadzorczej Spółki od 2012 r.

W latach 1994-1996 Arkadiusz Jastrzębski był związany z Grupą Raiffeisen, najpierw jako analityk finansowy, a potem jako szef działu zarządzania w biurze maklerskim. Następnie w latach 1997-1999 pracował jako analityk w WestMarchant Bank. Od 1999 r. do 2003 r. Arkadiusz Jastrzębski był związany z funduszem private equity Innova Capital. W latach 2004-2005 współpracował z Hexagon Capital, a następnie w latach 2006-2013 sprawował funkcję członka zarządu Hexagon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Arkadiusz Jastrzębski ukończył studia magisterskie w zakresie finansów i bankowości oraz studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada licencje doradcy inwestycyjnego oraz maklera (uzyskane w 1994 r.), jak również tytuł CFA (uzyskany w 1999 r.) oraz licencję analityka finansowego SFA (Wielka Brytania) (uzyskaną w 1997 r.). Odbył także szereg zagranicznych szkoleń w zakresie inwestycji typu private equity oraz wyceny spółek.


Dawid Jakubowicz  

Członek Rady Nadzorczej Polenergia SA

Od 2013 r. Manager w dziale Portfolio Management w Kulczyk Holding SA. Odpowiedzialny za nadzór na inwestycjami w sektorach energetycznym, chemicznym oraz nowych technologii. Członek Rad Nadzorczych w spółkach Polsin Overseas Shipping Ltd, Ciech Cargo oraz Fibar Group. W latach 2010 - 2012 związany ze spółkami portfelowymi Grupy Kulczyk Investments -  KPI Business Services, a następnie Magro International, gdzie pełnił odpowiednio funkcję Kontrolera Grupowego oraz Managera Controllingu. W latach 2005 - 2010 zatrudniony w KPMG Audyt, gdzie zajmował się badaniem jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek z różnych branż. Biegły rewident, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, posiada również dyplom MBA Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Stanowego w Georgii.


Orest Andrzej Nazaruk  

Członek Rady Nadzorczej Polenergia SA

W latach 1997-2002 Orest Nazaruk był związany z firmą Arthur Andersen, najpierw w Dziale Audytu odpowiedzialny za badania sprawozdań finansowych banków i firm ubezpieczeniowych, a potem jako doradca restrukturyzacyjny dla firm z branży paliwowo-energetycznej. Następnie w latach 2002-2004 pracował w Ministerstwie Skarbu Państwa jako Z-ca Dyrektora Departamentu Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej odpowiedzialny za przygotowywanie sektorowych programów restrukturyzacyjnych oraz nadzór właścicielski nad spółkami z sektora: gazowego oraz paliwowo-energetycznego. W latach 2004-2006 Orest Nazaruk brał udział w utworzeniu oraz był członkiem pierwszego zarządu Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System. Następnie w latach 2006-2015 pracował kolejno w spółkach kapitałowych: Selbud Inwestycje, PGNiG Energia, PGNiG Technologie pełniąc funkcje Prezesa, Członka Zarządu ds. Finansów i Obrotu oraz Pełnomocnika Zarządu ds. Strategii i Restrukturyzacji. Był członkiem licznych Rad Nadzorczych spółek z branży gazowniczej oraz paliwowo-energetycznej (min.: Towarowa Giełda Energii, Anwil, PKN Orlen, Mazowiecka Spółka Gazownictwa, Elektrociepłownia Stalowa Wola).

Orest Nazaruk ukończył studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ze specjalizacją zarządzania ryzykiem na rynkach terminowych. Odbył szereg zagranicznych szkoleń min. z zakresu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, zarządzania strategicznego, restrukturyzacji przedsiębiorstw, zarządzania ryzykiem z wykorzystaniem instrumentów pochodnych w gazownictwie i energetyce.   


Brian Bode  

Członek Rady Nadzorczej Polenergia SA

Brian Bode ma duże doświadczenie, jako dyrektor finansowy firm w różnych sektorach, takich jak: FON (producent osi samochodowych), Wprost (tygodnik oraz portal informacyjny), Chesapeake Packaging (producent opakowań), Pilicka Telefonia (lokalny operator), HBO (kanał telewizji kablowej), AIG (ubezpieczenia), Follett bookstores (sieć księgarni uniwersyteckich), oraz Hines Lumber (producent materiałów budowlanych). 

Pracował również, jako członek wielu Rad Nadzorczych. Aktualnie jest członkiem Rady Dyrektorów Komisji Fulbright w Polsce.

Ukończył studia na Northwestern University w Evanston, gdzie zdobył tytuł Bachelor’s z Ekonomii. Skończył również Cass Business w Londynie, gdzie otrzymał stopień Master’s w dziedzinie Finansów.
 


Dominik Libicki  

Członek Rady Nadzorczej Polenergia SA

Uznany menedżer rynku mediów elektronicznych, telekomunikacji i nowych technologii. Dołączył do Zarządu Kulczyk Investments w styczniu 2016 roku. Wcześniej, w latach 2001-2015, jako prezes zarządu, konsekwentnie budował pozycję rynkową spółki Cyfrowy Polsat – największej grupy medialno-telekomunikacyjnej na rynku polskim i jednej z największych w Europie. Był również wiceprezesem zarządu Polkomtela i zasiadał w radzie nadzorczej Telewizji Polsat. W latach 2005-2006 był członkiem, a w latach 2006–2008 wiceprzewodniczącym rady nadzorczej Polskiej Telefonii Cyfrowej (operatora sieci komórkowej Era, dziś T-Mobile). W latach 1999-2011 zasiadał w radzie nadzorczej spółki Polskie Media, będącej nadawcą kanałów TV4 i TV6. Był Prezesem Związku Pracodawców Prywatnych Mediów działającego w ramach Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan".

Absolwent Wydziału Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej.


 


Dagmara Gorzelana  

Członek Rady Nadzorczej Polenergia SA

Efektywny menedżer o wysokiej skuteczności w dużych koncernach o zasięgu międzynarodowym, w sektorach petrochemicznym, chemicznym, paliwowym i energetycznym. W latach 2013-2015 prezes zarządu PGE Energia Natury, spółki należącej do Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna SA, funkcjonującej w segmencie odnawialnych źródeł energii.

W latach 2011-2013 jako dyrektor Departamentu Fuzji i Przejęć w PGE SA przeprowadziła najważniejsze transakcje kapitałowe dla Grupy PGE, wcześniej w latach 2007-2010 na stanowisku dyrektora Biura Inwestycji Kapitałowych w UNIPETROL a.s. w Pradze Czeskiej była odpowiedzialna za restrukturyzacje i integracje przedsiębiorstw. Od 1999 r. w instytucjach sektora finansowego, a od 2000 r. w Grupie PKN ORLEN zdobywała doświadczenie w obszarach organizowania i zarządzania procesami fuzji i przejęć, integracji biznesowej, business development, optymalizacji i restrukturyzacji, prowadziła projekty strategiczne oraz z szerokiego zakresu corporate finance, w skali kraju i regionu Europy Środkowo-Wschodniej, o wartości kilkuset milionów euro.

Pełniła funkcję przewodniczącej rady nadzorczej spółki ELBEST Sp. z o.o. z Grupy PGE SA oraz wiceprzewodniczącej VUANCH, a.s., instytutu naukowego Grupy UNIPETROL. Zasiadała w radach nadzorczych spółek JV Butadien Kralupy, a.s., ORLEN Transport Nowa Sól SA, ORLEN Transport Kędzierzyn-Koźle SA i ORLEN Transport Olsztyn SA.

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Universidade Lusofona de Humanidades e Tecnologias w Lizbonie.
Ekspert rynku kapitałowego, z tytułem Chartered Financial Analyst (CFA) od 2005 r.