Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

 Łączna liczba głosów na WZA - 45.443.547

Adres internetowy w kwestiach dotyczących WZA: wza@polenergia.pl

Ogłoszenie ZWZA

ZWZA Projekt Uchwał

ZWZA - formularz pełnomocnictwa os. pr.

ZWZA - formularz pełnomocictwa os. fiz.