O SPÓŁCE

Polenergia SA to pierwsza, polska, prywatna grupa energetyczna składająca się z pionowo zintegrowanych spółek działających w obszarze wytwarzania energii z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł oraz dystrybucji i obrotu energią elektryczną. Powstała w wyniku konsolidacji dwóch grup aktywów kontrolowanych przez Polenergia Holding S.à r.l z siedzibą w Luksemburgu:

  • Grupy PEP (Polish Energy Partners SA) – notowanej na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych firmy realizującej projekty energetyczne oparte na odnawialnych źródłach energii. W 2012 roku firma została przejęta przez podmiot z grupy Polenergia Holding S.à r.l,
  • aktywów Grupy Polenergia skoncentrowanych na wytwarzaniu, dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej i świadectw pochodzenia, obrocie energią elektryczną i świadectwami pochodzenia oraz rozwoju nowych projektów z zakresu wytwarzania energii (odnawialnej i konwencjonalnej) i przesyłu gazu.

Począwszy od roku 2013 rozpoczęty został proces integracji obu grup, którego zwieńczeniem było wniesienie aktywów Grupy Polenergia do PEP SA w zamian za akcje nowej emisji.

Polenergia SA notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych. Spółka jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.


 Kluczowe aktywa operacyjne i projekty developerskie Grupy Polenergia podzielone według segmentów działalności:

Źródło

Wytwarzanie energii

Dystrybucja

Sprzedaż/Handel

Polish Energy Partners SA - operacyjne farmy wiatrowe, lądowe oraz nowe projekty farm wiatrowych na lądzie i morzu

Polenergia Dytrybucja Sp. z o.o. -
wyspecjalizowany dystrybutor i sprzedawca do fabryk, budynków komercyjnych i mieszkalnych

Polenergia Obrót SA

Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. - Elektrociepłownia gazowa    


Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o.

Polenergia Obrót SA

Polenergia Elektrownia Północ Sp. z o.o. - Elektrownia węglowa

Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o.

Polenergia Obrót SA


Wytwarzanie energii ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych

Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna (“ENS”): jedna z największych, najnowocześniejszych i najbardziej przyjaznych dla środowiska elektrociepłowni zasilanych paliwem gazowym w Polsce. ENS działa na polskim rynku od 2000 roku i do dziś charakteryzuje się jednym z najwyższych wskaźników dostępności w całym polskim sektorze energetycznym.

Elektrownia Północ: Development projektu budowy niskoemisyjnej elektrowni węglowej o mocy 2x800 MW
w miejscowości Rajkowy, w województwie pomorskim. Elektrownia Północ będzie najnowocześniejszą
i największą elektrownią systemową w Polsce budowaną od podstaw.

Lądowe farmy wiatrowe: Grupa Polenergia posiada siedem operacyjnych farm wiatrowych o łącznej mocy 245,3 MW. Dodatkowo sześć projektów o łącznej mocy 279 MW zostanie przygotowanych do udziału w pierwszej aukcji oczekiwanej w 2016 roku.

Morskie farmy wiatrowe: Grupa Polenergia kontynuuje development dwóch projektów farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy 1,2 GW zgodnej z warunkami przyłączenia do sieci energetycznej wydanymi przez PSE.

Pozostałe projekty w segmencie wytwarzania obejmują development elektrowni zasilanej biomasą (Projekt Bioelektrowni Wińsko), produkcję pelletu, rozwój małej i średniej kogeneracji gazowej oraz outsourcing energetyki.


Dystrybucja i przesył

Dystrybucja energii elektrycznej: Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. jest dystrybutorem energii elektrycznej skoncentrowanym na zaopatrywaniu w energię elektryczną zakładów przemysłowych, galerii handlowych i osiedli mieszkaniowych w różnych rejonach Polski przy wykorzystaniu własnej infrastruktury dystrybucyjnej. Spółka kontynuuje organiczny wzrost poprzez podłączanie do sieci dystrybucyjnej oraz zaopatrzenie w energię odbiorców zgodnie z Planem Rozwoju zatwierdzonym z Urzędem Regulacji Energetyki.

Dystrybucja gazu ziemnego: Polenergia Kogeneracja Sp. z o.o. jest dystrybutorem gazu ziemnego skoncentrowanym na zaopatrywaniu w paliwa gazowe zakładów przemysłowych przy wykorzystaniu własnej infrastruktury dystrybucyjnej.

 


Sprzedaż i handel energią elektryczną i zielonymi certyfikatami

Sprzedaż i handel: Polenergia Obrót SA jest podmiotem pełniącym rolę pośrednika pomiędzy aktywami wytwórczymi Grupy, rynkami energii elektrycznej i świadectw pochodzenia oraz osobami zarządzającymi ryzykiem na rzecz Grupy. Spółka prowadzi także działalność tradingową. Zajmuje się nią zbudowany w 2013 roku zespół, który wcześniej zdobywał doświadczenie w obszarze tradingowym Vattenfall w Polsce.