Kalendarium

2018-08-08PUBLIKACJA SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ POLENERGIA SA WRAZ ZE SKRÓCONYM PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU
2018-11-14PUBLIKACJA SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ POLENERGIA SA ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU