Akcjonariat

Akcjonariuszliczba akcjiliczby głosówudział
MANSA INVESTMENTS SP. Z O. O.***23 467 04323 467 04351,64
CAPEDIA HOLDING LIMITED**7 266 1227 266 12215,99
NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY****2 576 9692 576 9695,67
GENERALI OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY*2 981 7282 981 7286,56
AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK*3 732 0003 732 0008,21
Pozostali (free float)5 419 6855 419 68511,93
Razem45 443 54745 443 547100

* patrz raport bieżący nr 26/2018 z dnia 18 lipca 2018 r.

** zgodnie z zawiadomieniem o objęciu akcji Polenergia S.A. przez Capedia Holding Limited, otrzymanym w dniu 18 września 2014 r. Wg ww. zawiadomienia, podmiotem dominującym wobec Capedia Holding Limited jest China - Central and Eastern Europe Investment Co-operation Fund SCS SICAV-SIF.

*** zgodnie z zawiadomieniem o zmianie stanu posiadania, otrzymanym od Mansa Investments sp. z o. w dniu 25 października 2018 r. Mansa Investment sp. z o. o. jest pośrednio kontrolowana przez p. Dominikę Kulczyk.

**** zgodnie z zawiadomieniem o nabyciu akcji Polenergia S.A., otrzymanym w dniu 29 maja 2015 r.